Ogrzewanie podłogowe – doskonały sposób na ciepło

Ogrzewanie podłogowe to system, który obecnie instalowany jest w większości nowo powstających budynków. Niemałe zainteresowanie wynika przede wszystkim z szeregu korzyści, jakie niesie za sobą to rozwiązanie. W tym temacie, warto wspomnieć o takich zaletach, jak między innymi:

  • wysoki komfort cieplny,
  • większa wilgotność powietrza,
  • optymalny dla zdrowia rozkład temperatury,
  • mniejsze zużycie czynnika grzewczego, niż w przypadku kaloryferów,
  • większe możliwości aranżacyjne i podwyższona estetyka.

Aby ogrzewanie podłogowe mogło prawidłowo funkcjonować, należy przestrzegać ściśle określonych zasad. Jedną z najbardziej istotnych kwestii, o której należy pamiętać przed montażem podłóg jest odpowiednie wygrzanie posadzki. Co to znaczy odpowiednie? Co się dzieje w przypadku niewykonania wygrzewania? Na te i inne pytania odpowiadamy poniżej. Zapraszamy do lektury.

Wygrzewanie posadzki – na czym polega, jak się odbywa?

Uruchomienie ogrzewania podłogowego i grzanie przez okres nawet kilku miesięcy nie jest tożsame z procesem wygrzania posadzki. Sposób wygrzewania posadzki w przypadku ogrzewania podłogowego różni się od tego, jaki wykonuje się przy klasycznej wylewce. Określone wygrzewanie posadzki zależne jest również od typu jastrychu. Możemy mieć bowiem do czynienia z posadzką cementową lub posadzką anhydrytową.

Wygrzewanie posadzki z ogrzewaniem podłogowym można rozpocząć po zakończeniu procesu jej wiązania. W przypadku posadzki cementowej, okres ten wynosi standardowo około 21 dni od momentu wylania podłogi. W przypadku posadzki anhydrytowej wygrzewanie można rozpocząć po minimum 7 dniach od jej wylania. Podczas całego procesu wiązania świeżego jastrychu, należy pamiętać o jego prawidłowej pielęgnacji, gdyż zbyt szybkie wyschnięcie może powodować jego pękanie.

PROCES WYGRZEWANIA POSADZKI CEMENTOWEJ

Wygrzewanie jastrychu cementowego należy rozpocząć od podwyższania temperatury wody grzewczej. Ta wartość powinna być wyższa o około 5°C – 10°C ponad temperaturę otoczenia. Co 2-3 dni należy podnosić temperaturę wody grzewczej, by w efekcie uzyskać pożądane 45°C – 50°C i utrzymać je przez kolejne 5 dni. Następnie przez 2-3dni, należy zmniejszać temperaturę wody grzewczej o 5°C, aż do osiągnięcia poziomu około 20°C – 25 °C.

PROCES WYGRZEWANIA POSADZKI ANHYDRYTOWEJ

Wygrzewanie jastrychu anhydrytowego również najlepiej rozpocząć od podwyższania temperatury wody grzewczej do wartości wyższej o  około 5°C – 10°C ponad temperaturę otoczenia. Przez kilka kolejnych dni należy podnosić temperaturę o 5°C na dobę, by w efekcie uzyskać maksymalnie 55°C. W zależności od producenta wylewki, należy utrzymać otrzymaną temperaturę od 2 do 5 dni. Następnie należy doprowadzić do schłodzenia wylewki. W tym celu temperatura wody grzewczej powinna być zmniejszana przez kolejne kilka dni o 5°C, aż do osiągnięcia około 20°C – 25°C.

Istotne kwestie, o których należy pamiętać w trakcie wygrzewania wylewki to:

  • temperatura zasilania –  musi być stała i nie może być zmniejszana na noc,
  • wietrzenie pomieszczenia  – w celu zapobiegnięcia nierównomiernemu wysychaniu,
  • powierzchnia – nie powinna być zastawiona jakimikolwiek przedmiotami, gdyż mogłoby to znacznie wpłynąć na odparowywanie wody,

Ponadto, po zakończeniu procesu wygrzewania jastrychu, warto zweryfikować poziom wilgotności. Prostym sposobem jest szczelne przyklejenie fragmentu folii na niedużej powierzchni wylewki. Po upływie doby należy odkleić folię i sprawdzić, czy pojawiły się na niej kropelki wody. Jeżeli tak, wówczas cały proces wygrzewania należy przeprowadzić jeszcze raz, a następnie ponownie zweryfikować wilgotność.
Oczywiście dysponujemy profesjonalnymi miernikami, z pomocą których, w razie potrzeby, możemy precyzyjnie sprawdzić poziom wilgotności posadzki w domach i mieszkaniach naszych Klientów.

Jakie są konsekwencje pominięcia etapu wygrzewania posadzki?

Wygrzewanie posadzki w przypadku ogrzewania podłogowego to kluczowy etap, który ma celu równomierne odprowadzenie wilgoci i usunięcie ewentualnych naprężeń. Jeżeli do tego nie dojdzie, górna i dolna część posadzki będą miały różną wilgotność, a to w efekcie może doprowadzić do deformacji całej grzewczej płyty. Pominięcie procesu wygrzewania może skutkować pękaniem wylewki i zamontowanej na posadzce podłogi, powstawaniem szczelin między deskami podłogowymi, zniekształceniem drewna, a nawet unoszeniem się brzegów posadzki.